Wsparcie projektowe

Dzienny Dom Opieki Medycznej Abimed

Fundusz Rozwoju Regionalnego

Miło nam Państwa poinformować, iż  złożony przez nas wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pt. „Dzienny Dom Opieki Medycznej Abimed” został pozytywnie oceniony, a nasza firma (NZOZ ABIMED) otrzymała rekomendację Zarządu Województwa Śląskiego i środki finansowe na uruchomienie i zapewnienie funkcjonowania
w Boronowie (powiat Lubliniecki) Dziennego Domu Opieki Medycznej Abimed.

                                                                                                                                              ZAŁOŻENIA PROJEKTU:

 Projekt „Dzienny Dom Opieki Medycznej Abimed”  realizowany będzie przez NZOZ Zespół Medyczno-Opiekuńczy ABIMED Ilona Pławecka Beata Szymaniak Spółka Partnerska;
 – Projekt realizowany będzie w okresie od 02.03.2021– 05.11.2022 r., w tym funkcjonowanie DDOM Abimed zakłada się w okresie 05.2021 – 10.2022.
Ze względu na istniejącą sytuację epidemiologiczną (w tym decyzje Urzędu Wojewódzkiego o czasowym wstrzymaniu udzielania dziennego wsparcia) data uruchomienia
i funkcjonowania DDOM może ulec zmianie;
Całkowita wartość projektu to: 1 115 961,60 zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na poziomie 93%.

Celem projektu jest zwiększenie na terenie podregionu bytomskiego (to jest: powiatu lublinieckiego, powiatu tarnogórskiego, miasta Piekary Śląskie i miasta Bytom) dostępności
do usług zdrowotnych świadczonych w sposób adekwatny do potrzeb osób niesamodzielnych, starszych
poprzez uruchomienie w Boronowie (powiat Lubliniecki) i zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Opieki Medycznej Abimed .

W DDOM Abimed nowouruchomionych zostanie 12 miejsc opieki medycznej w ramach których, w warunkach zbliżonych do domowych, nieodpłatnie, w sposób zgodny
ze standardem DDOM udzielane będą skoordynowane i kompleksowe usługi zdrowotne w tym:

– opieka lekarza geriatry, lekarza rehabilitacji medycznej  i lekarza ubezpieczenia zdrowotnego,
codzienna rehabilitacja i terapia zajęciowa,
– opieka pielęgniarki i opiekuna medycznego,
– wsparcie psychologa, logopedy i dietetyka, a także
 – badania i konsultacje specjalistyczne.

Dodatkowo pacjentom  zapewnione zostanie odpowiednie do stanu zdrowia wyżywienie, prowadzone będą zajęcia dodatkowe i w razie potrzeby bezpłatny transport do i z DDOM Abimed.

Wsparcie w ramach projektu uzyska 86 mieszkańców podregionu bytomskiego (54 K i 32M) wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powodu niesamodzielności wynikającej ze stanu zdrowia (osoby, które w badaniu uzyskały 40–65 pkt w skali Barthel) i podeszłego wieku (zakładamy że minimum  50% pacjentów to będą  osoby 65+).

W najbliższym czasie rozpocznie się
REKRUTACJA PERSONELU I PACJENTÓW
do Dziennego Domu Opieki Medycznej Abimed
w związku z czym, zachęcamy do obserwowania przedmiotowej strony.